• Administrator AOTO

  Potrivit Actului constitutiv al AOTO, administratorul general al AOTO este GEORGE GRIGORIȚĂ. Atribuțiile administratorului general al AOTO sunt precizate în art. 18 din

 • Comisia de cenzori

  Gestionarea AOTO este controlată economico-financiar de către Comisia de cenzori prin verificarea documentelor financiar-contabile ale AOTO. Comisia de cenzori este alcătuită din 3 membri...

 • Comisia de lectură și creație

  Pentru sprijinirea activității de creație în domeniul operelor scrise a fost constituită Comisia de lectură și creație formată din 3 membri aprobați de Adunarea Generală, la propunerea Consiliului...

 • Comisia de repartiție

  Pentru repartizarea sumelor colectate de la utilizator s-a constituit Comisia de repartiție a AOTO formată din 3 membri desemnați de Consiliul director pentru o perioadă de 3 ani.

 • Comisia permanentă specială privind accesul la informații

  Comisia permanentă specială privind accesul la informații a AOTO este alcătuită din 5 membri desemnați de Adunarea Generală pentru o perioadă de 5 ani. Membrii acestei comisii nu sunt angajați și...

 • Documente AOTO

  Documente privind activitatea AOTO (statut, listă membri)

 • Consiliul Director

  Consiliul director asigură conducerea operativă a organismului de gestiune colectivă. În activitatea sa Consiliul Director adoptă decizii. Consiliul Director este format din 5 membri, aleși de...