Termeni si conditii


Preambul

a. OPERATORUL www.teologica.ro este Asociația Opera Teologică Ortodoxă (A.O.T.O.), societate comercială cu răspundere limitată (mai jos denumită "OPERATOR"), în a cărui proprietate exclusivă se află domeniul.
b. Folosirea acestui SITE, însumând toate paginile si fisierele sub acest domeniu (denumite toate la un loc "SITE"), precum și a tuturor informațiilor, datelor, textelor, softului, imaginilor, sunetelor sau a oricaror altor materiale din SITE (denumite toate la un loc "CONȚINUT"), confirmă liberul consimțământ al utilizatorilor de a accepta, în totalitate, termenii și condițiile  www.teologica.ro.
c. OPERATORUL își rezervă dreptul de a:
- opera schimbări în termenii și condițiile de utilizare ale acestui SITE;
- îmbunătăți, adăuga, modifica sau suspenda, parțial sau în totalitate, SITE-ul.
d. Îmbunătățirile, adăugirile sau modificările de orice fel, pe care OPERATORUL le aduce SITE-ului și/sau conținutului acestuia fac parte integrantă din termenii și condițiile de utilizare a www.teologica.ro. Folosirea în continuare a SITE-ului după redefinirea sa, reprezintă implicit acordul utilizatorilor cu privire la noile schimbări/modificări efectuate de OPERATOR.
e. Pentru a folosi acest SITE, orice utilizator trebuie să dețină echipamente proprii de accesare a SITE-ului și să achite taxele aferente furnizării serviciilor acolo unde este cazul.

(A) Informațiile listate și protecția intimității utilizatorilor

1. Orice utilizator care semnalează/furnizează/listează informații pe SITE, acolo unde se cere explicit acest lucru, acceptă și este de acord să furnizeze informații corecte, actuale și complete, urmând a le actualiza pe măsură ce intervin modificări.
2. OPERATORUL respectă prevederile Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Ordinului Avocatului Poporului nr. 52 din 18 aprilie 2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal.

(B) Conduita utilizatorilor

1. Orice utilizator este pe deplin răspunzator pentru conținutul mesajelor/textelor/materialelor furnizate OPERATORULUI sau publicate direct pe SITE.
2. Utilizatorilor nu le este îngăduit, sub nici un motiv, să folosească SITE-ul și/sau orice fel de informații obținute din cercetarea lui pentru:
- a se interfera în activitățile celorlalți utilizatori ai SITE-lui;
- a desfășura activități care intră sub incidența legilor;
- a modifica, adapta, traduce, vinde, decompila sau dezasambla, în orice fel și orice segment parte din SITE;
- a altera sau înlocui orice notificare cu privire la drepturile de autor, marcă comercială sau orice alte drepturi decurgând din dreptul proprietății intelectuale și/sau dreptul proprietății industriale;
- a folosi tehnici de "(i)frame", "mirror" or "deep/hot link" pentru orice parte a SITE-ului fără autorizarea prealabilă scrisă a OPERATORULUI; 
- a conexa paginile acestui SITE cu alte pagini web care pretind că reprezintă interese sau produse ale OPERATORULUI, indiferent dacă acestea sunt concepute, ofertate, vândute sau distribuite de acesta.

(C) Folosirea adreselor e-mail

1. Prin folosirea adreselor e-mail puse la dispoziție de SITE sau furnizate prin intermediul lui, toți utilizatorii consimt liber că, sunt de acord și aceptă să nu transmită altor persoane sau indiferent oricărui altcineva:
- orice tip de mesaj al cărui conținut intră sub incidența legii, este fraudulos, amenințător, abuziv, vulgar, defăimător, obscen, jignitor, hărțuitor, răutacios, rasial, etnic, sau indiferent în oricare alt mod jignitor sau este subiect al unui acord de confidențialitate sau încalcă drepturile OPERATORULUI de proprietate intelectuală sau ale terților sau oricare alte drepturi;
- orice informații fără destinație publică despre orice firmă/companie;
- orice informații comerciale confidențiale;
- orice coduri, directoare, programe de computere destinate să întrerupă, să distrugă, să compromită securitatea sau să limiteze funcționabilitatea oricărui componente a SITE-ului.

(D) Drepturile noastre de proprietate. Mod de administrare și restricții de utilizare.

1. OPERATORUL este proprietarul acestui SITE pe care-l gestionează conform contractelor și înțelegerilor cu furnizorii săi de servicii.
2. Toate informațiile conținute de SITE și softul folosit pentru gestionarea acestuia sunt protejate de legislația în domeniul drepturilor de autor, dreptul proprietății intelectuale și dreptul proprietății industriale. 
3. Toate materiale oferite de SITE beneficiază de protecție juridică în baza Legii nr. 8/1996, legea dreptului de autor. Drepturile de autor aparțin fie OPERATORULUI fie unor persoane straine. Reproducerea informaţiilor de pe SITE este autorizată cu condiţia menţionării sursei, cu excepţia cazului în care există dispoziţii contrare.
4. Utilizatorii au permisiunea de a crea linkuri directe către paginile din acest site, în condițiile în care paginile SITE-ului nu vor fi încărcate în interiorul unor cadre pe pagina care găzduiește respectivul link. Paginile SITE-ului trebuie să se încarce pe toată pagina utilizatorului.

(E) Garanții și obligații. Limite.

1. Prin utilizarea acestui SITE, dvs. sunteți expres de acord cu următoarele:
- SITE-ul este pus la dispoziția utilizatorilor sub aceasta formă și cu bună credință; 
- SITE-ul va funcționa actualizat, securizat și fără greșeli/erori;
- rezultatele obținute urmare utilizării SITE-ului sunt corecte și toate demne de încredere;
- orice erori apărute în funcționarea și utilizarea SITE-ului vor fi imediat îndreptate și/sau înlăturate;
- folosirea SITE-ului incumbă riscul utilizatorilor pentru eventuale prejudicii produse, în nume propriu sau terților, urmare a materialelor obținute/descărcate de pe SITE.

(F) Forța majoră

1. OPERATORUL nu îşi asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma acestor "Termeni şi condiţii", ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiţii meteorologice nefavorabile, etc.

(G) Încetare/modificări

1. OPERATORUL își rezervă dreptul de a întrerupe oricând și pentru oricare motiv folosirea SITE-ului de către utilizatori și accesul la SITE.
2. OPERATORUL oricând și pentru oricare motiv poate efectua modificări SITE-ului sau întrerupe furnizarea serviciilor, în totalitate sau în parte, cu sau fără notificare prealabilă.
3. OPERATORUL nu poate fi tras la răspundere și nici invinuit pentru eventuale daune produse utilizatorilor, indiferent în ce fel, urmare modificărilor operate pe SITE sau deciziei de a întrerupe furnizarea serviciilor.