Retransmitere prin cablu

Procentul datorat autorilor de opere de opere scrise de operatorii prin cablu este de 0,12%.

METODOLOGIA ÎN BAZA CĂREIA SE COLECTEAZĂ REMUNERAȚIILE DATORATE DE OPERATORII PRIN CABLU PENTRU RETRANSMITEREA PRIN CABLU A OPERELOR SCRISE a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 861 din 22/12/2010 prin Decizia Directorului General al ORDA nr. 327/2010  privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 263 A din 16 noiembrie 2010 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală.

Potrivit dispozițiilor art. III alin. (4) din Legea nr. 69/2022, art. 165 alin. (9 indice 1) și art. 170 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, modificată și completată, organismele de gestiune colectivă au obligația de a actualiza metodologiile în baza cărora colectează remunerațiile cuvenite membrilor, prin urmare Metodologia privind stabilirea remunerațiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu se actualizează prin abrogarea implicită a punctului 9 privind plata de penalități de întârziere, care vor fi calculate „exclusiv cu aplicarea dobânzii legale” („penalitățile de întârziere sau, după caz, neplată se calculează exclusiv cu aplicarea dobânzii legale”).

Metodologia privind stabilirea remunerațiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu - TEXT ACTUALIZAT.
Organismul de gestiune colectivă COPYRO - Societate de Gestiune a Drepturilor de Autor este organismul colector al remunerațiilor datorate autorilor de opere scrise pentru retransmiterea prin cablu (operatori prin cablu) potrivit Deciziei Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 131/05.11.2020 .

Potrivit dispozițiilor art. 168 alin. (7) din Legea nr. 8/1996, republicată, modificată și completată „organismul de gestiune colectivă, care este colector unic, are obligația să elibereze autorizarea prin licența neexclusivă, în forma scrisă, în numele tuturor organismelor de gestiune colectivă beneficiare (...). Prin urmare, în cazul retransmiterii prin cablu, autorizațiile licență neexclusivă vor fi eliberate de COPYRO în numele tuturor organismelor beneficiare, inclusiv AOTO, acesta din urmă neavând obligația de a elibera astfel de licențe.