Informare repartiții

Având în vedere adresa ORDA nr.RG/443/31.01.2020, prin care am fost notificați privind drepturile de autor si drepturile conexe conform art. 170 (2) din Legea nr.8/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.8/1996, vă informam ca,  AOTO nu a primit nicio sumă din cele ce i se cuvin de la organismele de gestiune colectoare, desi a inițiat și susținut numeroase demersuri în acest sens încă de la înființarea sa.

În prezent, pentru a putea recupera legal de la organismele de gestiune colectiva sumele care i se cuvin, AOTO este reclamant în următoarele dosare de la Tribunalul Municipiului București:

  1. Dosar TMB – 13819/3/2019 – acțiune stabilire noi procente de repartizare remunerații între organismele beneficiare pentru cablu – reclamant,
  2. Dosar TMB – 19076/3/2019 - acțiune stabilire noi procente de repartizare remunerații între organismele beneficiare pentru copie privată – reclamant.