În atenţia autorilor de operă teologică

Este important să ştiţi că:

  • orice utilizare a operelor protejate prin drept de autor (cărţi, articole, studii, comunicări, conferinţe, cursuri, prelegeri, tratate etc.) trebuie, cu excepţiile instituite de lege, autorizate de creatorii acestora sau de persoanele împuternicite de aceştia !
  • orice utilizare a operelor protejate, inclusiv pe baza unor licenţe legale, trebuie să aducă autorilor un venit corespunzător gradului de utilizare al acestora !
  • există forme de utilizare a operelor care scapă controlului autorilor, aceste utilizări fiind gestionate, obligatoriu, prin şi de către organismele de gestiune colectivă !
  • operele teologice sunt, în mod frecvent, reproduse neautorizat în scop comercial sau în scop privat !
  • în numele autorilor de opere teologice se colectează de la utilizatori sume de bani, dar autorilor de opere teologice nu li s-au remis sumele cuvenite!
  • interesele autorilor de opere teologice pot fi şi trebuie să fie apărate eficient şi în folosul acestora.