Copie privată

Remunerația compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse pe hârtie, este colectată de către Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor OPERA SCRISĂ.RO, desemnat organism de gestiune colector unic, în baza Deciziei Directorului General al ORDA cu nr. 16/12.02.2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 130/24.02.2014. Lista aparatelor si suporturilor pentru care se colectează remunerația compensatorie pentru copia privată în domeniul grafic este stabilită în baza următoarelor:

Decizia civilă Curtea de Apel București – Dosar nr. 2029/2/2012 – apel împotriva Hotărârii Arbitrale nr. 1/09.02.2012 având drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind lista aparatelor pentru care se datorează remunerația compensatorie pentru copia privată și cuantumul acesteia - forma finală a Metodologiei privind lista aparatelor pentru care se datorează remunerația compensatorie pentru copia privată și cuantumul acesteia.

Decizia civilă Curtea de Apel București – Dosar nr. 2352/2/2012 – apel împotriva Hotărârii Arbitrale nr. 2/22.02.2012 referitoare la Metodologia privind cuantumul remunerației compensatorie pentru copia privată pentru coli de hârtie pentru copiator format A4 - forma finală a Metodologiei privind cuantumul remunerației compensatorie pentru copia privată pentru coli de hârtie pentru copiator format A4.

Cuantumul remunerației este de:
- 0,1% pentru coli de hârtie pentru copiator, format A4 (indiferent de gramaj);
- 0,5% pentru fotocopiatoare;
- 0,5% pentru imprimante, scanere, multifuncţionale.

Metodologiile mai sus menționate în baza cărora sunt datorate remunerațiile compensatorii pentru copia privată nu sunt necesar a fi revizuite potrivit dispozițiilor art. III alin. (4) din Legea nr. 69/2022, art. 165 alin. (9 indice 1) și art. 170 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, modificată și completată, deoarece acestea nu prevăd plata de penalități de întârziere, dispozițiile privind plata penalităților fiind eliminate chiar prin Deciziile Curții de Apel București la momentul stabilirii formei finale a Metodologiilor, astfel cum se poate observa și din textele acestora.

Totodată, conform metodologiilor anterior menționate, organismul colector unic nu eliberează pentru remunerația compensatorie pentru copia privată autorizații licențe neexclusive plătitorilor remunerației.