Consiliul Director

Consiliul director asigură conducerea operativă a organismului de gestiune colectivă. În activitatea sa Consiliul Director adoptă decizii. Consiliul Director este format din 5 membri, aleși de Adunarea Generală pentru un mandat de 5 ani, putând fi realeși. Mandatul Consiliului Director a fost validat și prelungit conform hotărârii Adunării Generale nr. 2 din 13 mai 2016. 
 
În prezent, urmare Adunării Generale din 13.05.2016, componența Consiliului Director este următoarea:
  1. președinte – dl. ADRIAN NICOLAE LEMENI
  2. vicepreședinte – pr. MIHAI HAU 
  3. membru – pr. NICOLAE DASCĂLU 
  4. membru – pr. MIHAIL-SIMION SĂSĂUJAN
  5. membru – pr. VASILE GAVRILĂ