Comisia de lectură și creație

Pentru sprijinirea activității de creație în domeniul operelor scrise a fost constituită Comisia de lectură și creație formată din 3 membri aprobați de Adunarea Generală, la propunerea Consiliului director, numiți pentru o perioadă de 3 ani.
 
Potrivit hotărârii Adunării Generale din 26 mai 2015, componența Comisiei de lectură și creație este următoarea:
  1. prof. NICOLAE ACHIMESCU
  2. prof. TACHE STEREA
  3. prof. CONSTANTIN PREDA