Comisia de cenzori

Gestionarea AOTO este controlată economico-financiar de către Comisia de cenzori prin verificarea documentelor financiar-contabile ale AOTO. Comisia de cenzori este alcătuită din 3 membri nominalizați prin Actul constitutiv al AOTO. 
 
În prezent, componența Comisiei de cenzori a AOTO este următoarea:
  1. AUREL DRĂGUȘ
  2. GEORGE ALEXANDRU LEPĂDATU
  3. FLORICA SIMON